Why Blog

I treat my Blog as a chest of drawers where I store all my professional milestones and various projects I have been involved in. Don’t be surprised if not everything is design and interior. I like to venture out of my comfort zone and to learn new skills. Any of your feedback and ideas are more than welcome.

Best regards, Markéta

Tento Blog vnímám, jako virtuální komodu se šuplíkama, kam ukládám všechny moje profesionální mezníky a projekty, na kterých pracuji nebo spolupracuji. Nebuďte zklamaní pokud to nebude jen o designu a interiéru. Ráda objevuji nové věci a chtěně i nechtěně vyhledávám další zkušenosti. Možná vás to obohatí, pobaví nebo inspiruje. Pokud ano, budu ráda za vaše názory, nápady nebo dotazy.

Hezký den, Markéta

 

Folkestone 2019

New country, rented apartment, low ceilings, grey carpet, magnolia walls…. very different space to the previous Prague one. I miss my oak herringbone parquet floor….But you know what? As long as you have your family and your family treasures with you it feels like a home again. It is kind of magical and fun to transform a new space quickly by accommodating your favourite pieces in their new corners, giving them a bit of shuffle. The natural light, the ever changing sea views and closeness to the nature are the masterpieces of the new home. No design or artwork can actually compete with them.

Read More

ARCHITEKTURA DĚTEM KONFERENCE 2018

For second time it was a privilege to be part of the amazing team organising the conference Architecture to children 2018 with the topic Children and the city/Play Spaces http://www.architekturadetem.cz/.

Druhý ročník této konference s názvem Děti a město/Prostor pro hru a úžasná spolupráce s týmem při organizování a koordinaci. Skvělí řečníci, partneři, účastníci, děti ze ZŠ A. Čermáka a “cool” prostor v CAMPu http://praha.camp/.

Read More

MÁM NÁPAD PRO ŠESTKU II 2018

My second participation in the local council planning project for the public spaces in Prague 6  https://www.napadprosestku.cz/. Me and my team of supporters submitted and presented the idea to revitalise the entrance area in front of the building of two Primary Schools – Emy Destinnové and Nám. Svobody 2.

Moje druhá participace v projektu městské části Prahy 6 při úpravách veřejného prostranství. Spolu s týmem garantů jsem přihlásila, prezentovala a podporovala revitalizaci prostoru před hlavními vstupy do budovy dvou základních škol – ZŠ E. Destinnové a ZŠ Nám. Svobody 2.

Read More

Architektura dětem konference 2017

Unique event and first ever in the Czech Republic! I am part of the team organising the conference Architecture to children 2017. Great experience with my architectural colleagues from Child friendly city NGO http://www.childfriendlycity.cz/

http://www.architekturadetem.cz/konference-architektura-detem-2017/

Jedinečná událost, na které se podílím a spoluorganizuji spolu s Městem přátelské k dětem a s Fakultou Architektury ČVUT Praha(http://www.childfriendlycity.cz, https://www.fa.cvut.cz/cs). Skvělé místo, téma, řečníci a diskuze!

Read More

Den pro Prahu bez aut 22.9.2017

Day for Prague without cars event – great effort and PR work on the stage of our NGO Child friendly city http://www.childfriendlycity.cz/.

Thank you to all children who enthusiastically and boldly used our building blocks to transform rather dull and unattractive space in Štefánikova street. All our logistics were done on bicycles!

Vydařený den a práce s naší neziskovkou Město přátelské k dětem (http://www.childfriendlycity.cz) na festivalu Den pro Prahu bez aut 2017(http://www.cistoustopou.cz)

Prezentace a interakce s dětmi na hlavním pódiu se nám s Mirjanou vyvedla. Moc děkujeme dětem, jak skvěle tvořily s naší velkoformátovou stavebnicí. Nádherně tak proměnily a oživily hnědý, vydlaždičkovaný a neatraktivní prostor vedle KB ve Štefánikově ulici. Logistika naší přepravy byla, jak jinak než na kole:-))

 

Read More

Festival Děti budí Bubeneč červen 2017

Organising architectural festival for children “Kids are waking up Bubeneč” in Prague 6. This event celebrates children participation in improving public spaces and highlights how the kids and youngsters want to play and spend time outside and in their neighbourhood. The video of our partner Karel Komárek Proměny Foundation beautifully presents the idea and the local community involvement (https://youtu.be/JXq7ZJhcKi0)

Architektonický festival v Praze 6 byl pro Město přátelské k dětem (http://www.childfriendlycity.cz) premiéra, která byla vydařená a moc jsme si to užili. Byla to oslava participace místních dětí a jejich představy o veřejném prostoru. Skvělá ukázka toho, jak chtějí trávit svůj volný čas venku a v sousedství. Tady je odkaz na video od našeho partnera Nadace Proměny Karla Komárka (https://youtu.be/JXq7ZJhcKi0 )

Read More

Architektonické dílny na školách v Praze 6

When my friends Iva (landscape architect) and Mirjana (architect) founded NGO Child friendly city http://www.childfriendlycity.cz.  I thought their idea is great, but at the beginning their vision seemed to me unrealistic and distant. Only when I took part in their architectural workshop for local schools, I realised how inspirational and meaningful process it is. I always felt very passionate about my neighbourhood and children play. We have organised and managed several architectural workshops at the schools in Prague 6 including architectural competition for the kids.

Když moje kamarádky Iva Hejzlarová a Mirjana Petrik založily spolek Město přátelské k dětem  – MPD (http://www.childfriendlycity.cz/), tak se mi jejich nápad moc líbil, ale jejich vize mi přišla tenkrát nereálná a vzdálená. Až když jsem se zúčastnila jejich dílny pro děti na základní škole a zažila si tvůrčí proces plný inspirací, tak jsem se rozhodla podpořit jejich iniciativu a uplatnit moje schopnosti a zkušenosti v MPD. Navíc děti, Bubeneč (Praha 6) a veřejný prostor ve městě jsou v tuto chvíli pro mě velice zásadní. Za poslední dva měsíce jsme společně připravily 4 dílny na školách v Praze 6 a iniciovaly jsme architektonickou soutěž pro děti.

Read More

Me gusta mucho

I wished I could design an interior for this stainless steel beauty. This caravan and many more have been in my neighbourhood for last 7 winter seasons in Spain (Alicante/Murcia). For me, Spain is a hugely inspirational country. It is not just a rich history and architecture, but also local craftsmanship and natural resources, which are still used in construction and for the interiors. My Instagram page shows all the sites I was lucky to visit and to admire. The contemporary architecture is very striking in this region. I liked works by https://cor.cc/, https://www.emiliovicedo.es/http://www.vivoodarchitects.com/.

Přála bych si, abych mohla navrhovat interiér pro tuto nerezovou krásku. Tento karavan a mnoho dalších byly v mém sousedství po dobu posledních 7 zimních sezón ve Španělsku (Alicante/Murcia). Španělsko je pro mě obrovsky inspirující země. Není to pouze její bohatá historie a architektura, ale také místní řemesla a přírodní zdroje, které se stále používají v architektuře a v interiérech. Na Instagramu mám uložená všechna místa, která jsem navštívila a obdivovala. Moderní architektura je v tomto regionu odvážná a moc zajímavá. Moc se mi líbily stavby od https://cor.cc/, https://www.emiliovicedo.es/, http://www.vivoodarchitects.com/.

 

Read More

MÁM NÁPAD PRO ŠESTKU I 2017

From interior I have moved to exterior design, which was unplanned, but I could not resist the challenge for my favourite Bubeneč district in Prague 6. Local council approached local residents to come up with new ideas for public spaces. I proposed a series of park benches for our local Puškinovo square. Wooden and metal benches – which could be used for relaxation and work. The concept was inspired by three historical names of this square in the past – Uralské, Marie Terezie a Puškinovo.

https://www.napadprosestku.cz/

Od interiéru jsem se neplánovaně přesunula k exteriéru, a to proto, že jsem nemohla odolat této Bubenečské výzvě. MÚ Prahy 6 vyhlásil participační program pro svoje residenty, aby poslali nápady, jak vylepšit veřejný prostor. Navrhla jsem sérii parkových laviček pro naše místní Puškinovo náměstí. Dřevěné a kovové lavičky jsou určené pro relaxaci a práci. Koncept byl inspirovaný třemi názvy, které toto náměstí mělo ve své minulosti/současnosti – Uralské, Marie Terezie a Puškinovo.

 

Read More

MAISON&OBJET Paris January 2017

My premiere – designing the exhibition space for Jain and Kříž (http://www.jainandkriz.com/ at the design trade fair Maison&Objet in Paris. Together with the owners and designers Anvita and Kryštof, we worked on a new concept for the January fair. Our objective was to make a strong visual impact presenting their contemporary textile design collections. 

Tak tohle je moje premiéra – návrh výstavního stánku pro Jain and Kříž (http://www.jainandkriz.com/ na mezinárodní designové výstavě Maison&Objet v Paříži. Pro lednovou výstavu jsme s Anvitou a Kryštofem zvolili nový koncept. Naším cílem byla, co nejvýraznější vizuální prezentace moderní kolekce textilního designu.

 

 

Read More

Jain and Kříž Styling

It was busy and exciting start to the new year 2017. My job was to style the interior for the catalog photo shoot of http://www.jainandkriz.com/ in the amazing 1930s vila in Hanspaulka Prague 6. The catalog will be ready before trip to Paris for http://www.maison-objet.com/en/paris

Thanks to https://www.kidtown.cz/ for their design toys and Petr Brzybohatý for help.

Photo by Kryštof Kříž https://www.facebook.com/Krystof-Kriz-Photography-406608526116631/

Nový rok 2017 se rozjel v atmosféře textil designu. Na mrazivou lednovou sobotu jsme naplánovali s http://www.jainandkriz.com/ styling a focení jejich kolekce textilu a interiérových doplňků v úžasné vile z 30.let na Hanspaulce v Praze 6. Katalog bude hotový ještě před odjezdem do Paříže na http://www.maison-objet.com/en/paris. Děkuji https://www.kidtown.cz/ za půjčení jejich designových hraček a Petru Brzybohatému za pomoc.

Foto: Kryštof Kříž https://www.facebook.com/Krystof-Kriz-Photography-406608526116631/

 

Read More

Festival Mini 2016

Great experience to be part of this iconic design festival for children (http://festivalmini.cz/). I am very proud to design and install the exhibition space for the brand Jain and Kříž (http://jainandkriz.com). Anvita Jain and her husband Kryštof Kříž bring an extra graphic and artisan element to their unique textile collection.

Skvělá zkušenost být součástí tohoto ikonického designového festivalu s dětským zbožím  (http://festivalmini.cz/). Pro tento ročník jsem navrhla prostor pro jednoho z vystavovatelů – Jain and Kříž http://www.jainandkriz.com/. Anvita Jain a její manžel Kryštof Kříž dodávají své značce osobitý talent pro grafiku a design. Děkuji Petrovi a Petrovi za pomoc při instalaci a Anvitě a Kryštofovi za důvěru!

 

 

 

Read More