When my friends Iva (landscape architect) and Mirjana (architect) founded NGO Child friendly city http://www.childfriendlycity.cz.  I thought their idea is great, but at the beginning their vision seemed to me unrealistic and distant. Only when I took part in their architectural workshop for local schools, I realised how inspirational and meaningful process it is. I always felt very passionate about my neighbourhood and children play. We have organised and managed several architectural workshops at the schools in Prague 6 including architectural competition for the kids.

Když moje kamarádky Iva Hejzlarová a Mirjana Petrik založily spolek Město přátelské k dětem  – MPD (http://www.childfriendlycity.cz/), tak se mi jejich nápad moc líbil, ale jejich vize mi přišla tenkrát nereálná a vzdálená. Až když jsem se zúčastnila jejich dílny pro děti na základní škole a zažila si tvůrčí proces plný inspirací, tak jsem se rozhodla podpořit jejich iniciativu a uplatnit moje schopnosti a zkušenosti v MPD. Navíc děti, Bubeneč (Praha 6) a veřejný prostor ve městě jsou v tuto chvíli pro mě velice zásadní. Za poslední dva měsíce jsme společně připravily 4 dílny na školách v Praze 6 a iniciovaly jsme architektonickou soutěž pro děti.