From interior I have moved to exterior design, which was unplanned, but I could not resist the challenge for my favourite Bubeneč district in Prague 6. Local council approached local residents to come up with new ideas for public spaces. I proposed a series of park benches for our local Puškinovo square. Wooden and metal benches – which could be used for relaxation and work. The concept was inspired by three historical names of this square in the past – Uralské, Marie Terezie a Puškinovo.

https://www.napadprosestku.cz/

Od interiéru jsem se neplánovaně přesunula k exteriéru, a to proto, že jsem nemohla odolat této Bubenečské výzvě. MÚ Prahy 6 vyhlásil participační program pro svoje residenty, aby poslali nápady, jak vylepšit veřejný prostor. Navrhla jsem sérii parkových laviček pro naše místní Puškinovo náměstí. Dřevěné a kovové lavičky jsou určené pro relaxaci a práci. Koncept byl inspirovaný třemi názvy, které toto náměstí mělo ve své minulosti/současnosti – Uralské, Marie Terezie a Puškinovo.