My second participation in the local council planning project for the public spaces in Prague 6  https://www.napadprosestku.cz/. Me and my team of supporters submitted and presented the idea to revitalise the entrance area in front of the building of two Primary Schools – Emy Destinnové and Nám. Svobody 2.

Moje druhá participace v projektu městské části Prahy 6 při úpravách veřejného prostranství. Spolu s týmem garantů jsem přihlásila, prezentovala a podporovala revitalizaci prostoru před hlavními vstupy do budovy dvou základních škol – ZŠ E. Destinnové a ZŠ Nám. Svobody 2.